Cookies

Cookies účelově nevyužíváme k žádnému účelu reklamního typu nebo typu získávání informací o Vás. Cookies využívá náš redakční systém WordPress, například pro přihlašování, kde pro největší možnou ochranu a také pro to, aby si Vaše přihlášení web „zapamatoval“, i kdyby jen na událost přejití z jedné stránky na druhou, jelikož jsou potřeba k užití sessions na serveru (session = informace, která na rozdíl od cookie není uložená v počítači, ale na serveru, zatím co v cookie je uložené ID dané session).

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Myšlenku cookies navrhl v 90. letech Lou Montulli, tehdy pracující u firmy Netscape Communications. Název cookie – sušenka asociuje zvyklost ze Spojených států nebo Velké Británie nabídnout účastníkům určitého zájmového spolku nebo skupiny jejich oblíbenou sušenku pro vytvoření příjemnější atmosféry.

Session v protokolu HTTP dává webovému serveru možnost uložit si libovolné (většinou však ne příliš obsáhlé) informace o uživatelích, kteří k němu přistupují, a to o každém zvlášť. Protokol HTTP ze svého principu (a způsobu komunikace stylem požadavek–odpověď) postrádá kontext o jednotlivých klientech, a právě session ho webovým aplikacím dokáže dát.