[WIP] SOR NB18 City

Dnešný menší postup v zadnej časti interiéru a na časti exteriéru (nálepky, blatníky). 🙂 Zajtra budem pokračovať na zadnej časti, spravím nejaké detaily v okolí kĺbu, potom prekopírujem všetky vyhovujúce meshe (mesh je napríklad označovač, svetlo,..) do prednej časti a interiér bude z väčšej časti hotový. 🙂
Takisto som ešte trošku zapracoval na svetlách, teda je vidno rozdiel pri použití hmlových svetiel v kombinácii s diaľkovými alebo stretávacími svetlometmi. Pri diaľkových svetlometoch som mierne upravil ich ovládanie: krátkym stlačením tlačítka F (prípadne inej klávesy priradenej na spustenie diaľkových svetlometov) sa spustí iba tzv. svetelná húkačka, dlhším pridržaním (približne 1,5 sekundy) sa diaľkové svetlomety spustia natrvalo. Ovládanie som upravil taktiež aj pre smerovky: rovnakým tlačítkom, akým ste smerovku zapli, ju môžete aj opätovne vypnúť. Takisto ostala funkčná aj klávesa na vypínanie smeroviek.

http://image.luky-pat.cz/u/7/cv/2015-12-27-21-03-18.png
Nálepky v exteriéri. Pomocou špeciálnej premennej ich bude možné pre každý repaint vypnúť. Poznámka: Textúra dverí ešte nie je finálna!

http://image.luky-pat.cz/u/7/cv/2015-12-27-21-03-59.png
Bzučiak sa bude ešte meniť za starší typ, ktorý bratislavské SORky majú.

http://image.luky-pat.cz/u/7/cv/2015-12-27-21-04-56.png
Exteriérový pohľad na autobus.

http://image.luky-pat.cz/u/7/151227/SOR_svetla_male.jpg
Porovnanie režimov svetiel (1: stretávacie svetlomety, 2: stretávacie + hmlové svetlomety, 3: diaľkové svetlomety, 4: diaľkové + hmlové svetlomety). Originálny obrázok nájdete tu (7680×4320).

Takisto som mal nápad, ako vylepšiť ovládanie retardéru. Tí, ktorí máte radiacu páku ako Logitech G27 by ste mohli voliť silu retardéru zaradením príslušného „prevodu“. Klasické ovládanie pomocou PageUp/PageDown je takisto zachované.

Dúfam, že sa vám obrázky páčia. 🙂 Želám šťastný nový rok 2016! 🙂