Szombathely 2.0

Szombathely je reálne mesto v Maďarsku blízko Rakúskych hraníc.

Autor tejto mapy je Routeres1994.

Pre stiahnutím verzie 2 si stiahnite aj verziu 1 kôli objektom.

DOWNLOAD – Verzia 2.0

 

 LINKY:

 

5 Vasútállomás – Olad, Autóbuszforduló
35 Minerva Lakópark – Olad, Autóbuszforduló
3A Vasútállomás – Oladi városrész
7 Vasútállomás – Újtemető
30Y Kámon – Oladi városrész

Line(s) under construction:
9 Derkovits vr. – Joskar-Ola vr.